Skriv ut den här sidan

Astma/KOL-teamet

Vår mottagning är certifierad som en godkänd Astma/KOL-mottagning enligt Stockholms Läns Landstings kvalitetskrav.

Astma/KOL-teamet vid Bollmora vårdcentral består av specialistutbildad personal: distriktssköterska, läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, tobaksavvänjare, dietist och kurator. 

Vi erbjuder dig:

 • Fördjupad information om astma och KOL
 • Tips och råd på behandlingar som kan förbättra din livskvalitet
 • Rökavvänjning
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
 • Allergitester
 • Diagnostisering av ansträngningsastma
 • Träningsråd vid astma
 • KOL-träning och råd om andningsteknik
 • Kostråd vid KOL
 • Hjälp med bostadsanpassningar och hjälpmedel vid KOL
 • Psykosocialt stödsamtal vid KOL

Folksjukdomarna KOL och astma

Rökning är främsta orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. De flesta patienter är i medelåldern eller äldre. De främsta symtomen är trötthet, luftrörsbesvär, tilltagande andfåddhet, långvariga förkylningar med envis hosta och svårigheter med andningen.

Många patienter får även problem med hjärta, blodtrycket och kan lättare drabbas av ryggvärk, magkatarr och benskörhet. Nedstämdhet och sömnsvårigheter är vanligt. Rökstopp är den allra viktigaste behandlingen, men det finns mycket annat som kan hjälpa mot symtomen.

Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom som drabbar både barn och vuxna. Den kan vara kopplad till allergier. Det finns idag bra behandlingsmetoder så att man kan bli helt besvärsfri.

Att sluta röka

Rökstopp är det enda som kan hejda utvecklingen av KOL. Det är mycket angeläget att sluta röka – eller aldrig börja röka - om man har astma, då astman kan bli svårare och den lätt kan utvecklas till KOL. 

För dig som vill sluta röka rekommenderar vi Sluta-röka-linjen  med specialutbildad personal som kan ge dig råd och stöd. En annan bra hjälp är tjänsten Rökfri som hjälper dig bli kvitt begäret, när som helst och dygnet runt via datorn eller mobilen. Båda tjänsterna är gratis.

Vår tobaksavvänjare, astma/KOL-sjuksköterska Hawzheen Abdulla och arbetsterapeut Maria Nilsson ger stöd och råd individuellt och periodvis i grupp.